DSCN9020a

"En doula er en professionel fødselshjælper, som selv har født. Hun støtter, opmuntrer og vejleder de kommende forældre før, under og efter deres barns fødsel og sikrer kontinuitet i forløbet. Hendes fødselsintervention starter, når familien oplever at være i fødsel og at have behov for omsorg. Doulaen, I møder, har fulgt de kommende forældre gennem graviditeten, og deler hjertens gerne sin viden med Jer som jordemødre. Doulaer ønsker at samarbejde med det etablerede system, og de har stor respekt for jordemødrenes arbejds- og ansvarsområde. Doulaer kan, via deres kendskab til fødsler og den fødende familie, lette samarbejdet på fødestederne til gavn for alle implicerede.”

(Kilde: Tidsskrift for Jordemødre nr.8/ 2008)

 

*****

Ordet Doula kommer fra oldgræsk δούλη (doulē) og betyder "kvinde, der tjener."

 • Hun har viden og erfaring om, hvad en fødsel indebærer, men skal på ingen måde erstatte jordemoderen, læger eller medicinsk personale.
 • Hun sørger for at skabe tryghed omkring dig/jer, så moderen kan koncentrere sig om at arbejde med fødslen.
 • Hun vil blive hos dig/jer under hele fødselsforløbet, uanset, hvor lang tid det tager. Der er ingen vagtskifte.
 • En doula er en kvinde, der har født selv, og har følt på sin egen krop, hvad det vil sige at gå igennem en fødsel.

 

*****

Hvad gør en Doula egentlig?

De færdigheder og den støtte, der tilbydes af en doula er mangfoldige. Her er en liste, der dækker de vigtigste punkter:

 • En omsorgsfuld, moderlig, men ikke omklamrende tilstedeværelse.
 • Hjælp og støtte ikke bare til mor, men til mor's fødselspartner også.
 • Leverandør af information, der kan fungere som en sparringspartner til at støtte dig, når du beslutter dig for den måde, hvorpå du ønsker at føde din baby.
 • Oversætter af medicinsk jargon, når det er nødvendigt.
 • Kan hjælpe dig formulere din fødselsplan, hvis du ønsker det.
 • Kan hjælpe fødende partnere med planlægning og praksis vedrørende teknikker til at støtte den fødende mor.
 • Vil blive hos dig hele tiden, mens du føder dit barn.
 • Kan foreslå muligheder til at lette fødselsprocessen, der passer med hvad du ønsker. F.eks. behagelige stillinger, massage, positionering, afslapningsteknikker, alternative behandlingsformer
 • Kan hjælpe med amning og generel spædbarnspleje efter dit barns fødsel, hvis det er nødvendigt.
 • I de første uger tilbyder nogle doulaer støtte ved at hjælpe med lettere husarbejde, dine andre børn og andre behov i hjemmet, som kan give dig tid til at "bonde" med din baby, hvis det er nødvendigt.

 

*****

Hvad en doula ikke gør.

En Doula er ikke en jordemoder eller medicinsk uddannet. Så det en doula ikke gør er:

 • at give medicinsk eller lægefaglig rådgivning.
 • at foretage nogen form for klinisk opgave eller at undersøge fødende kvinder.
 • at tage beslutninger for dig eller umyndiggøre dig på nogen måde.
 • at tale med medicinske fagfolk for dig, selvom jeg vil støtte jer og drøfte mulighederne med jer.

 

*****

Hvilke virkninger har tilstedeværelsen af en doula på fødslens resultater?

Adskillige kliniske undersøgelser har konstateret, at en doulas tilstedeværelse ved fødslen betyder:

 • Kortere fødsler med færre komplikationer
 • Mindsker de negative følelser omkring ens fødseloplevelse
 • Nedsætter behovet for pitocin (et ve-stimulerende lægemiddel), brug af kop eller sug
 • Reducerer behovet for smertestillende midler og epidural, samt forekomsten af kejsersnit.

 

*****

Hvilke virkninger har tilstedeværelsen af en doula på mor?

Når en doula er til stede under og efter fødslen, rapporterer kvinder større tilfredshed med deres fødselsoplevelse, laver mere positive vurderinger af deres babyer, har færre kejsersnit og anmodninger om medicinsk intervention, og mindre fødselsdepression.

 

*****

Hvilken effekt har tilstedeværelsen af doulaer på babyer?

Undersøgelser har vist, at spædbørn født med doulaer har tendens til at have kortere hospitalsophold med færre indlæggelser på intensive afdelinger, at de ammer nemmere og har mere omsorgsfulde mødre i den første tid efter fødslen.